قمی کالا مرکزی برای معرفی کالای خود در شهر قم

هدف ما ارائه خدمتی برای ساکنین شهر قم برای اطلاع از کالاهای مناسب و به روز است.

توسعه اقتصادی

اشتغال زایی و افزایش اشتغال جوانان شهر قم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری.

کسب و کار حلال

کمک به جوانان جهت کسب روزی حلال و تبلیغات کسب و کارها.

فرصت های شغلی

ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان جویای کار.

طراحی مدل کسب و کار

طراحی مدل کسب و کار برای جوانان علاقه مند در فرصت های سرمایه گذاری شهر قم.